קמע לפרנסה ואנרגיה שותפית

האנרגיה הצפונית המקושרת לקריירה, כספים ופרנסה היא אנרגיה של מים. ממש כשם שנהר הנילוס היה מקור המחייה לסביבתו כך גם אצלנו ישנו נהר של שפע שמן ברכת העסק
הראוי שיזרום בברכה. ככדים מעוטרים ניתן להשתמש בפינה קטנה של המשרד או חדר באזור צפוני לסמל מאגרי שפע גדולים ומוכנות לשפע נוסף. סמל מבורך לתת המודע להכלה גדולה יותר של שפע העשויה לבוא כהזדמנויות חדשות ובדרכים מגוונות.