כד שפע מעוטר

מה אם הייתה לנו תרנגולת המסוגלת להטיל ביצי זהב? לשם בדיוק מחבר אותנו הסמל, היכולת להוליד וליצור היא זו המביאה ברכה. הרבה משלבי ההתקדמות בחיים מתבטאים מיסטיקה ביצירה או כיצירה אם זה יצירה של עסק, של יצירת אמנות ובכלל כל מה שאנו "מולידים".
ניתן להשתמש בביצה זו באזור בו אנו יוצרים, כותבים, ממציאים לסייע לנו להתחבר בתת מודע לתחושה של יצירה מבורכת המובילה לשפע. התת מודע הוא זה שמכוון את הרעיונות שיעלו למודעותינו או שייחסמו מלהגיע אליו. רעיון לפעמים יכול להוביל מהלך חיים שלם לברכה.