התאמת הנפש

מזל דלי אוהבים אביזרי עזר, אוהבים להתחבר גופנית, קיים צורך בחוויות קיצוניות, קיימת אצלם סקרנות ערה למין, ליברליות, וסבלנות.
הדלי יכול להיות אדיש או קיצוני בהתנהגותו הרגשית בזמן מין – יכול להיגרר לאלימות פיסית בזמן המין.

הדלי מעוניין בשימוש במין בזמן ובמקום בצורה הכי טובה ונוחה. יש תחושה של ספונטניות ללא תכנון מראש – לראות לאן נגיע… הרצון לבחון מרחוק, לראות, לחקור…

בעקבות התאמת מזלות לא טובה לפעמים קיימת התנזרות טבעית ממין וניתוק מהיצרים.
קיימת יכולת טבעית לא להיות זקוק למין… קשה להרשים אותם.

ע"פי אסטרולוגיה קיימת אפשרות להיות יחד ללא האקט המיני, תמימים בנוגע לאנשים שציפו למין והם בכלל לא בעניין…
מסוגל לחיות תקופות ארוכות בלי מין…
קיימות  מערכות יחסים אפלטוניות, מין קבוצתי – אורגיות…
מזל דלי נמשך לידע ומידע יותר מאשר לגירויים חומריים, אינטלקטואל בלי קשר אם למד או לא.
בלתי צפוי, אוהב להפתיע את הסובבים אותו בהתנהגות או אמירה בלתי צפויה בכל מצב.
שואפים לצדק ושוויון בכל תחומי החיים, אידיאלסטים שילחמו למען הצדק והמוסר.
מרוחקים מעט מהסביבה, לא מובנים על ידי הסביבה, מעין זאב בודד.
מזל דלי נתפס על ידי הסביבה כיוצא דופן וחריג.
רוחני, אינו מעריך חומריות וסולד מאנשים שעושים זאת, מעדיף ידע מאשר חפץ.
מזל דלי אינו שופט אנשים מראש, מתעלם מסטאטוסים ומתייחס באופן שווה לכל אדם.
נונקונפורמיסט, ולפעמים אנטי קונפורמיסט, רוצה להיות שונה ונהנה להפתיע ולנפץ נורמות.
יחודי, חושב בעצמו ועל פי הערכים שלו, מתעלם מאונות ומנהגים.