קטורות לברכה בעסק

גליל קטורת מעוטר בברכות מזל סיניים המסמלים שפע והצלחה בעסק. קטורת ברכה לעסק בעיטור סיני. פה ה"אווירה" משחקת תפקיד מרכזי. אותה אווירה מתקתקה שמות לבנים שגורמת לנו את ה"חשק" לחזור ולשהות במקום. אותה "אווירה" של ברכה כאן ועכשיו. אותה תחושה של הצלחה המביאה עימה התרוממות הרוח אותה הקטורת