צפרדע שמביא פרנסה

הצב הנו סמל נפוץ לביטחון, יציבות והגנה. צבים אלו המעוטרים במגוון צבעים יכולים בנוסף להביא ממד של יופי לעיצוב. ניתן להשתמש באופן מכוון בכל צבע להעצמה של יכולת מסוימת בסביבתנו על פי הצ'אקרות השונות: לאלו המבקשים יותר פתיחות הלב ורכות יכולים להשתמש בצב הוורוד, למתקשים לתת ביטוי יוכלו להיעזר בצבים סגולה לפרנסה שגוניהם נוטים יותר בסביבות הכחול. לאלו המבקשים להתחבר ליותר צמיחה ויוזמה יוכלו להשתמש בצב הירוק כסמבול מבורך.
אותו דבר נכון גם לגבי צורך בהוספת תכונות אלו כחיזוק "אווירה" לחדר מסוים או משרד. צבעיהם המבריקים והנעימים לעין נותנים תחושה מתכתית המקושרת לשפע ופרנסה יציבה. ניתן להשתמש גם ב 8 כיווני הפאנג שווי בסביבה האישית עפ"י המצפן והכיוונים האישיים.