הגנה מפני אנרגיות שליליות

זוג חיות אלו משמשות כסמבול להגנה מפני אנרגיות שליליות אחת האפשרויות ברמת הסמלים היא להשתמש בחיות מיתיות אלו. הזכר מחזיק כדור תחת רגלו דבר המסמל שליטה בטוחה בהחזיקו את כדור הארץ.הנקבה לעומתו מחזיקה גור תחת רגלה דבר המסמל נאמנות הגנה ומסירות. הזכר יתפוס הורוסקופ חודשי את המיקום השמאלי בעוד הנקבה את הימני. ניתן למקמם בשולחן עבודה כמקדם לאנרגיה הנכנסת, כגון: אנשים המגיעים לצורך עסקאות. לחיות אלו מיוחסת התכונה של הגנה מפני "רוחות רעות" ואנשים רעים. עצמתם מכובדת מאוד בסין ומשמשת לבתי עסק לרוב.